En grupp delatagre på en guidad tur syns bakifrån. De är riktade mot en guide som står framför dem. Hen håller i en gul skylt med texten Guide Malmö Gallerihelg på. Guiden är i full fart med att berätta någonting.

Foto: Peter Sjöholm

GUIDADE TURER

Malmö Gallerihelg arrangeras av Konstfrämjandet Skåne, med en förhoppning om att tillgängliggöra konsten och möjliggöra nya möten och upplevelser. Helgen erbjuder därför guidade turer både till fots och med buss, på flera olika språk inklusive teckentolkning och görs med värdefullt stöd från ABF Malmö. Guidningarna är gratis och det krävs inte någon föranmälan för att gå med!

PLATSER OCH SCHEMA FÖR GUIDADE TURER 2024 publiceras här i september
B a c k T o T o p B a c k T o T o p