Foto: Peter Sjöholm

GUIDADE TURER

Malmö Gallerihelg arrangeras av Konstfrämjandet Skåne, med en förhoppning om att tillgängliggöra konsten och möjliggöra nya möten och upplevelser. Helgen erbjuder därför guidade turer både till fots och med buss, på flera olika språk inklusive teckentolkning och görs med värdefullt stöd från ABF Malmö. Guidningarna är gratis och det krävs inte någon föranmälan för att gå med!

PLATSER OCH SCHEMA FÖR GUIDADE TURER:
Fredag 22 september 2023

Tematisk visning: Konstnärsdrivet; 18.00 – 19:00 (sv), 20:00-21:00 (eng). Samling på Båstadsgatan

19.00 Bussvisning (sv); Digitaliseum – Industrigatan – Limhamns Konsthall. Samling Drottningtorget Parkering 2. 

19.00 Allmän visning (sv) med arabiskatolk, Möllevångstorget,

21:00 Allmän visning (eng). Samling Möllevångstorget, 

Lördag 23 september 2023

Tematisk visning: Foto & Film; 13.00-14:00 (sv), 15:00-16:00 (eng). Samling på Möllevångstorget 

Familjevisning (sv): 13.00, samling på Båstadsgatan,

Söndag 24 september 2023

Tematisk visning: Design & Konsthantverk; 13.00-14:00 (sv), 15:00-16:00 (eng). Samling på Lilla Torg

Familjevisning: söndag 13.00, Lilla Torg

Bussvisning: söndag 14.00 (sv) Digitaliseum – Industrigatan – Limhamns Konsthall. Drottningtorget Parkering 2

Allmän visning: söndag 14:00 (sv. m. teckentolk). Samling vid Mazettihuset, korsning Friisgatan/Bergsgatan

B a c k T o T o p B a c k T o T o p