VIKTIGA DATUM FÖR UTSTÄLLARE

Viktiga datum 2023

Fredagen den 23 juni (midsommarafton)
Sista anmälningsdag. Anmälan för utställare till Gallerihelgen 2023 är nu stängd.

Anmälan är bindande. Efter sista anmälningsdag kommer vi att skicka ut ett formulär till alla anmälda rum för att samla vidare information om evenemanget.

Tisdagen den 1/8
Deadline för att skicka in utställningsinformation.
Informationen ska skrivas i erhållet formulär, där vi efterfrågar utställningstitel, medverkande konstnärer, övrig info, ev. programpunkter etc. Om vi inte har fått er information till detta datum kommer den inte med i det trycka programmet!

Torsdagen den 10/8
Dags att godkänna programtexten. Texten kommer att mailas ut till er för korrektur senast torsdagen den 10/8. Vi behöver få in er korrektur senast den 13/8.

Torsdagen den 17/8
Sista chansen till korrektur. Färdigt programblad med karta mailas till er senast den 17/8. Behöver något korrigeras ska det skickas till oss senast söndag den 20/8. 

14 september
TÅRTKALAS för utställare och upphämtning av programbladet i Konstfrämjandet Skånes lokaler.

15 och 18 september

För er som inte hade möjlighet att komma på tårtkalaset finns det under dessa datum möjlighet för utställare att komma till Konstfrämjandets lokaler och hämta upp karta och skyltar.

22-24 september

MALMÖ GALLERIHELG 2023

B a c k T o T o p B a c k T o T o p