VIKTIGA DATUM FÖR UTSTÄLLARE

Viktiga datum 2024

Torsdagen den 4/4 kl 08:00

Anmälan till Malmö Gallerihelg öppnar.

Måndagen den 10/6
Sista anmälningsdag.

Anmälan är bindande. Efter anmälan får utställningsrummen ett formulär att fylla i, genom vilket vi får information om ert evenemang.

Måndagen den 5/8
Deadline för att skicka in utställningsinformation.
Informationen ska skrivas i erhållet formulär, där vi efterfrågar utställningstitel, medverkande konstnärer, övrig info, ev. programpunkter etc. Om vi inte har fått er information till detta datum kommer den inte med i det trycka programmet!

Onsdagen den 14/8
Dags att godkänna programtexten. Texten kommer att mailas ut till er för korrektur senast onsdagen den 14/8. Vi behöver få in er korrektur senast den 16/8.

Torsdagen den 22/8
Sista chansen till korrektur. Färdigt programblad med karta mailas till er senast den 22/8. Behöver något korrigeras ska det skickas till oss senast måndag 26/8. 

19 september
TÅRTKALAS för utställare och upphämtning av programbladet i Konstfrämjandet Skånes lokaler.

23 och 24 september

För er som inte hade möjlighet att komma på tårtkalaset finns det under dessa datum möjlighet för utställare att komma till Konstfrämjandets lokaler och hämta upp karta och skyltar.

27-29 september

MALMÖ GALLERIHELG 2024

B a c k T o T o p B a c k T o T o p