VIKTIGA DATUM FÖR UTSTÄLLARE

 

Fredagen den 24/6 (midsommarafton)
Sista anmälningsdag. Anmälan är bindande. 

Måndagen den 1/8
Deadline för att skicka in utställningsinformation.
Informationen ska skrivas i erhållet formulär, där vi efterfrågar utställningstitel, medverkande konstnärer, övrig info, ev. programpunkter etc. Om vi inte har fått er information till detta datum kommer den inte med i det trycka programmet!

Onsdagen den 10/8
Dags att godkänna programtexten. Texten kommer att mailas ut till er för korrektur senast måndagen den 8/8. Vi behöver få in er korrektur senast den 10/8.

Fredagen den 19/8
Sista chansen till korrektur. Färdigt programblad med karta skickas till er senast den 17/8. Behöver något korrigeras ska det skickas till oss senast fredagen den 19/8. 

14 september
TÅRTKALAS och upphämtning av programbladet i Konstfrämjandet Skånes lokaler. 

15-16 september

För er som inte hade möjlighet att komma på tårtkalaser levereras programmen med cykelbud.

23-25 september

MALMÖ GALLERIGELG!

B a c k T o T o p B a c k T o T o p