En grupp ungdomar står utanför ett utställningsrum och samtalar. Det är kväll och de är upplysta av gatulampor.

Foto: Peter Sjöholm

OM MALMÖ GALLERIHELG

Öppettider: fre 18-23, lör-sön 13-17, 27-29 september 2024

Vad som nu är Malmö Gallerihelg startade år 1997 som en Gallerinatt och har sedan dess varit en årlig höjdpunkt för alla konstintresserade då gallerier och konstinstitutioner har gemensamt öppet under sista helgen i september.
Besökare kommer från hela Öresundsregionen för att ta del av Malmös mångfacetterade konstliv. Under helgen deltar etablerade konstinstitutioner, kommersiella gallerier samt det fria och ideella konstlivet sida vid sida och det görs över 50 000 besök på gallerier och konstinstitutioner runt om i Malmö.

En väldigt stor mängd av Malmös gallerier, konstinstitutioner och tillfälligt konstnärsdrivna initiativ håller öppet under helgen vilket skapar ett fantastiskt tillfälle för allmänheten att upptäcka Malmös mångfacetterade konstscen. Förutom redan etablerade gallerier och konstinstitutioner sker flera temporära händelser – såsom öppna ateljéer, installationer och pop-up gallerier. De olika deltagande utställarna presenteras under två olika kategorier “Gallerier/utställningsrum” och “Pop-up”.

Malmö Gallerihelg arrangeras av Konstfrämjandet Skåne, med en förhoppning om att tillgängliggöra konsten och möjliggöra nya möten och upplevelser. Konstfrämjandet Skåne arbetar med att föra in konst i människors vardag och tillgängliggöra konsten på olika sätt. Ett syfte med Malmö Gallerihelg är att göra konsten och gallerierna mer tillgängliga. Helgen är ett bra exempel på hur vi kan skapa möten kring konsten. Vi riktar oss både till den konstintresserade allmänheten och till de som aldrig tidigare besökt ett galleri. Förhoppningsvis skapas många nya möten och konstupplevelser under årets Gallerihelg.

Varje år presenteras alla deltagare digitalt och i sociala medier. Det trycks även upp en fysisk karta där alla deltagande utställare finns utmärkta. När kartan är klar kommer ni kunna ladda ner den här!

FRÅN GALLERINATT
TILL GALLERIHELG

Efter pandemin har vi provat på både gallerivecka och gallerihelg för att kunna genomföra arrangemanget på bästa sätt. Det faktum att antal utställare dubblerats de senaste åren gör att arrangemanget gynnas av att spridas ut på flera dagar för att besökare ska ha en chans att se fler utställningar. Efter utvärdering med utställarna som vittnar om bättre konstmöten, förblir nu upplägget med en gallerihelg. Detta innebär att arrangemanget kommer hållas fre-sön sista helgen i september varje år. Fredagen har öppettider 18-23, med möjlighet för varje utställare att utöka med fest under senare del av kvällen. Öppettider under lör-sön är kl. 13-17.

B a c k T o T o p B a c k T o T o p