peer

peer

Ehrensvärdsgatan 1

• Kategori: Galleri

• Ej tillgängligt med rullstol

• Öppet fredag, lördag & söndag

 

peer to peer

Thomas Hirschhorn et al.

SV: I samband med Gallerihelgen öppnas dörren till peer för första gången även om förbipasserande sedan en tid tillbaka har kunnat ta del av Thomas Hirschhorns “Spectrum of Evaluation”. Titeln på detta första projekt refererar till ett decentraliserat och icke-hierarkiskt nätverk för att dela information digitalt. Det har använts för allt från illegal piratkopiering till att skapa valutor. Verksamheten på peer är tänkt att bli en fysisk plats för delning med konsten som utgångspunkt för att synliggöra skilda perspektiv och skapa diskussion – en plats att mötas som “peers”.

 

ENG: During Malmö Gallery Weekend, peer opens its door for the first time, although passers-by have been able to see Thomas Hirschhorn’s ‘Spectrum of Evaluation’ for some time now. The exhibition title ‘peer to peer’ refers to a decentralized and non-hierarchical network for sharing information digitally. It has been used for everything from illegal piracy to creating currencies. peer sets out to become a physical place for sharing, with art as a starting point to make different perspectives visible to create discussion – a place to meet as ”peers”.

 

FB: peer.malmo

Instagram: @peer.malmo

Date:
B a c k T o T o p B a c k T o T o p