FAMN

FAMN

Södra Förstadsgatan 81

• Kategori: Galleri & Utställningsrum

• Tillgängligt med rullstol

• Öppet: Fredag, lördag & söndag

 

var·­dags|­rum

Jonas Dahlström och Rickard Grönkvist

Jonas Dahlström fångar vardagens skönhet genom att fokusera på det grafiska samspel som uppstår mellan ljus och skuggor, människor och arkitektur. Med ett minimalistiskt bildspråk låter han betraktaren reflektera över förhållandet mellan staden och den enskilda människan.

Rickard Grönkvist uppmärksammar istället det vardagliga genom att upphöja och betona detaljerna. Genom att använda färg och diptyk som en kompositionsmekanism förvandlas alldagliga motiv till abstraktioner, vilket ger oss en möjlighet att stanna upp och betrakta vår omgivning med nya ögon. I en konstnärlig dialog förmedlar var och en av fotograferna sin personliga upplevelse av stadens rum. Uttrycken står delvis i kontrast till varandra, men förenas i en strävan efter att framhäva vardaglighetens extraordinära kvaliteter.

 

English:

Jonas Dahlström captures the beauty of everyday life by focusing on the graphic interplay of light and shadow, people and architecture. Through a minimalist approach, his imagery invites the viewer to reflect on the relationship between the urban environment and the human being.

Rickard Grönkvist, on the other hand, portrays the ordinary by accentuating and elevating its details. By utilizing color and diptych pairing, he transforms commonplace subjects into abstractions, offering us an opportunity to pause and perceive our surroundings differently. In an artistic dialogue, both photographers convey their personal experiences of the urban space. Their expressions are partly contrasting, but unite in an effort to highlight the extraordinary qualities of everyday life.

 

Hemsida: https://www.famnpublishing.com

Date:
B a c k T o T o p B a c k T o T o p