Galleri MINT

Galleri MINT

Holmgatan 11

• Kategori: Galleri & Utställningsrum

• Ej tillgängligt med rullstol

• Öppet: Fredag, lördag & söndag

Barnboksillustrationer på Galleri Mint

Erik Svetoft

Erik Svetoft ställer ut bilder från sina myllrande, humoristiska böcker. Erik Svetoft är illustratör/serieskapare och ställer ut bilder i barns ögonhöjd från sina myllrande, humoristiska böcker med bilder som man kan titta länge på. Ta t ex bilderböckerna Pappor ska va tjocka, Fluff, Mina husdjur, Våra stadsdjur, Underverkligheten och pekboken Ingen fara (nominerad till Augustpriset 2022). Dessutom har han givit ut flera seriealbum, varav två vunnit Svensk Bokkonsts pris 2017 och 2021.

Han tilldelades Lennart Hellsing-stipendiet 2021. Erik Svetoft är född 1988 och verksam i Malmö. Han tog sin examen på Konstfack år 2019.
Utställningen pågår 2/9-22/10 2023. Galleri MINT är ett galleri för barnboksillustratörer. Här lyfter vi den berättade bilden och ställer ut barnboksillustrationer. Ni hittar galleriet på Holmgatan, nära Davidhallstorg.

 

English: Erik Svetoft exhibits pictures from his teeming, humorous books. Erik Svetoft is an illustrator/comic creator and exhibits pictures at children’s eye level from his teeming, humorous books with pictures that you can look at for a long time. Take, for example, the picture books Dads should be thick, Fluff, My pets, Our city animals, The wonder and the reference book Ingen fara (nominated for the August prize 2022). In addition, he has published several series albums, two of which won the Swedish Literature Prize in 2017 and 2021. He was awarded the Lennart Hellsing scholarship in 2021.

Erik Svetoft was born in 1988 and works in Malmö. He graduated from Konstfack in 2019. The exhibition runs 2/9-22/10 2023. Gallery MINT is a gallery for children’s book illustrators. Here we highlight the narrated picture and exhibit children’s book illustrations. You will find the gallery on Holmgatan, near Davidhallstorg.

 

Hemsida: https://www.instagram.com/gallerimint/

Date:
B a c k T o T o p B a c k T o T o p